Monday, February 21, 2011

PENGHARGAAN

Bismillahirrahmanirrahim , saya  Nur Farhatul Syafiqa binti Rohaizat, memanjat kesyukuran kepada Allah SWT
kerana memberi saya kesihatan dan kekuatan serta limpah rahmatnya sepanjang tempoh penghasilan kerja kursus ini .

Pertama sekali , saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pensyarah CTU 151 saya, Ustaz Abdul Aziz bin Harjin kerana sentiasa memberi tunjuk ajar dan bimbingan dari awal pemprosesan kerja kursus lagi .

Kedua, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa saya , iaitu , Encik Rohaizat bin Md. Fudzi dan Puan Noreiza binti Seron kerana banyak membantu saya sepanjang menghasilkan kerja kursus ini samada dari segi kewangan, jasmani dan rohani, serta banyak memberi dorongan kepada saya sepanjang menghasilakn kerja kursus ini .

Ketiga, saya jugan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada imam Masjid Al Ilmiah Kampung Baru kerana sudi memberikan respon dan temu bual dalam memberikan maklumat tentang masjid ini .

 Akhir sekali , saya ingin merakamkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu dan memberi sokongan dalam penghasilan kerja kursus ini .

1 comment: