Friday, February 25, 2011

PENUTUP

   Secara keseluruhannya , masjid merupakan rumah Allah dan tempat yang amat penting bagi umat islam . Fungsi dan masjid adalah penting walaupun pada masa kini peranan masjid sudah jarang dilakukan . Masjid harus melakukan peranan-peranan tersebutyang disesuaikan dengan keadaan dan keperluan masa .Paling tidak melalui huraian para pembinanya guna mengarahkan umat pada kehidupan duniawi dan ukhrawi yang
lebih berkualiti.Apabila masjid dituntut berfungsi membina umat, tentu sarana yang dimilikinya harus tepat, menyenangkan dan menarik semua umat, baik dewasa, kanak-kanak, tua, muda, lelaki, wanita, yang terpelajar mahupun tidak, sihat atau sakit serta kaya dan miskin.

    Daripada apa yang dibincangkan ini, dapat disimpulkan bahawa peranan dan fungsi masjid mempunyai nilai
kesejagatan. Ia boleh dilaksanakan di mana-mana tempat di muka bumi ini.Melaksanakan penubuhan satu jabatan yang menguruskan pentadbiran masjid merupakan satu keperluan asas masa kini agar pengurusan masjid menjadi lebih saksama, teratur, rapi dan berkesan.Akhir sekali , masyarakat dipanggil untuk memahami lebih mendalam tentang peranan  dan fungsi masjid agar usaha masjid untuk membentuk individu dan masyarakat serta negara ke arah penghayatan Islam, terlaksana dengan jayanya .

No comments:

Post a Comment